Partner Program

ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງທ່ານກັບ Z.com ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້
ຫາລາຍໄດ້ພິເສດຈາກ ບຼັອກ ເວັບໄຊທ໌ ຫຼື ຈົດໝາຍຂ່າວສານທາງອີເມລ

WhatsApp ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Z.com Partner Program ແມ່ນຫຍັງ ?

Z.com ຂໍນຳສະເໜີ Partner Program ປະເພດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງສ້າງພຶ້ນຖານທາງ IT ແບບ Reseller Program ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຈັດການ Domain, Hosting, SSL ລວມເຖິງດ້ານອື່ນໆ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສາມາດຊໍາລະຄ່າບໍລິການພາຍຫຼັງໄດ້, ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງມີ API ເຊິ່ງເປີດໃຫ້ໃຊ້ງານອັດຕະໂນມັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

Reseller Program

ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດກັບ Z.com ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້
ພຽງທ່ານມີໜ້າຮ້ານອອນໄລນ໌

ຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ

ສ້າງລາຍໄດ້ທາງອອນໄລນ໌ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນຂອງ Z.com

ເຮົາຄືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເວັບໄຊທ໌ແບບຄົບວົງຈອນບໍ່ວ່າຈະເປັນ Domain, Hosting, Cloud, SSL ແລະ ອື່ນໆ ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈົດໂດເມນເນມທີ່ເປັນ Reseller ໂດຍກົງກັບ Verisign ແລະ ມີການສັ່ງຊື້ຈໍານວນຫຼາຍໃນແຕ່ລະປີ, ເນື່ອງຈາກເຮົາມີການຂາຍໂດເມນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍອື່ນໃນຫຼາຍປະເທດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບລາຄາທີ່ຕໍ່າກ່ວາ ແລະ ມີໂປຼໂມຊັ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການຂາຍມາຈາກ Verisign

ຈະເປັນ Z.com Reseller ໄດ້ຈັ່ງໃດ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 1

  ຕິດຕໍ່ຝ່າຍ Support ຂອງ Z.com
  ກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາຫາເຮົາ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານກັບ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 2

  ກອກແບບຟອມໃບສະໝັກທີ່ເຮົາຈະສົ່ງໃຫ້ທ່ານ
  ກະລຸນາກອກແບບຟອມໃບສະໝັກ
  ແລະ ສົ່ງກັບມາໃຫ້ເຮົາ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 3

  ສ້າງບັນຊີເທິງ Z.com
  ໂດຍເຮົາຈະສ້າງບັນຊີໃຫ້ທ່ານ
  ແລະໃຫ້ສ່ວນຫຼຸດພິເສດໃນບັນຊີຂອງທ່ານ

 • ຂັ້ນຕອນທີ 4

  ສັ່ງຊື້ຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ
  ໂດຍຊໍາລະຄ່າບໍລິການພາຍຫຼັງເປັນເວລາໜຶ່ງເດືອນ
  ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈ່າຍເງິນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ, ຕຶກ ວຽງຈັນພລາຊ້າ ຊັ້ນ6, ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ຫັດສະດີເຫນືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ
ເວລາເຮັດວຽກ ຈັນ - ສຸກ 8.00 - 17.00 ມ. ເບີໂທ +856 21 316 965