ອິນເຕີເນັດສຳລັບທຸກຄົນ

"ອິນເຕີເນັດສຳລັບທຸກຄົນ" ເປັນຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍຶດຖືມາໂດຍຕະຫລອດ ສຳລັບທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະການທຳງານ

ຈຸດມຸ້ງຫມາຍທີ່ກ້າວໄປດ້ວຍກັນ

ຕັ້ງແຕ່ປີ ຄສ 1995, ບໍລິສັດສ້າງຈຸດມຸ້ງຫມາຍທີ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພະນັກງານ ມຸ້ງຫມັ້ນສ້າງຝັນ ວິໄສທັດ ແລະປັດຊະຍາຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຈະມຸ້ງຫມັ້ນພັດທະນາທຸລະກິດອິນເຕີເນັດຂອງເຮົາສຳລັບທຸກຄົນ

ຈຸດມຸ້ງຫມາຍທີ່ກ້າວໄປດ້ວຍກັນ

ຄວາມປາດຖະຫນາ

ຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຂອງເຮົາ?

ກ້າວສູ້ການເປັນອັນດັບຫນຶ່ງໃນຕະຫລາດດ້ານອິນເຕີເນັດ ທັງດ້ານການສ້າງທັງຄວາມສຸກ ຄວາມສຳເລັດ ແລະການເປັນອັນດັບຫນຶ່ງ ຄວາມສຸກຂອງເຮົາຄືການໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແລະໄດ້ຮັບຄວາມເພິ່ງພໍໃຈສູງສຸດຂອງທຸກຄົນ ຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາຄືການໄດ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈດີໆໃຫ້ເກີດຮອຍຍິ້ມ ແລະການເປັນອັນດັບຫນຶ່ງບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖິງການເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງແຕ່ຫມາຍເຖິງການເອົາຊະນະໂຕເອງ

ທັງການຈັດສັນເວລາເຮັດວຽກ ຈົນເຖິງເລື່ອງສ່ວນຕົວເຮົາມີທັງເປົ້າຫມາຍໃນທຸກໆດ້ານ ເພື່ອກຽມພ້ອມກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນອັນດັບຫນຶ່ງ

ຄວາມປາດຖະຫນາ

ວິໄສທັດ

ການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນໂລກອິນເຕີເນັດ?

ການໃຫ້ບໍລິການ Infastructure ແລະບໍລິການຕ່າງໆທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນຍຸກດິຈີຕ໋ອນ ເຮົາຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະມອບຮອຍຍິ້ມແລະສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດໃຫ້ກັບທຸກໆຄົນ

ວິໄສທັດ

ຫນ້າທີ່ຂອງເຮົາ

ເຮັດສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ?

ສ້າງແລະພັດທະນາລະບົບສັງຄົມອິນເຕີເນັດທີ່ເຮົາມຸ້ງຫມັ້ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການສ້າງສັງຄົມກຸ່ມທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະສ້າງສັນງານດີໆ ເພື່ອຮອຍຍິ້ມຂອງທຸກໆຄົນ

ຫນ້າທີ່ຂອງເຮົາ