Z.com คือแบรนระดับโลกของ GMO Internet Group

ชื่อเว็บไซต์ชั้นนำผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ชั้นยอดช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของสังคม
Z.com คือหนึ่งในสามโดเมนที่ใช้ตัวอักษรเพียงตัวเดียว
ซึ่งทำให้เป็นที่น่าจดจำอย่างง่ายดายและมากที่สุดบนอินเตอร์เน็ต

Z.com แสดงถึงอะไร ?

ตัวอักษรสุดท้าย .Z

ตัวอักษรสุดท้าย Z แสดงถึงคำพูดสุดท้าย และความเป็นที่สุด

มิติมุมมองของตัวอักษร Z

กราฟที่มีแกน x และแกน y ถือว่าเป็นกราฟ 2มิติ แต่การเพิ่ม มิติที่3 สร้างความลึกของกราฟเพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งกว่าเดิม
อักษร Z จึงเหมาะสมที่สุดในการแสดงถึงสัญลักษณ์
ความก้าวหน้าในตัวผลิตภัณฑ์และการสร้างและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดทั่วโลกเพื่อสร้างรอยยิ้มและความพึงพอใจแก่ทุกคน

โดเมนที่มีการจดจำมากที่สุด

บริการโดเมนที่มีการใช้งานและได้รับการยอมรับมากที่สุด และมีบริการโดเมน .com
ทั่วไปสำหรับแบรนด์ทั่วโลก สำหรับใช้งานก้าวเข้าสู่ตลาดดิจิตอลยุคใหม่