Chính sách đại lý

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Liên hệ làm đại lý của chúng tôi !

  • Hà nội
  • (024)7302-3636
  • dailyz@runsystem.net
  • Hồ Chí Minh
  • (028)7308-3270
  • dailyz@runsystem.net

Bảng giá đại lý

Tổng giá trị nạp tiền/lần Dưới 20 triệu Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu Trên 100 triệu
Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Web Hosting hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
Email Server hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
WordPress hoa hồng 5% hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20%
Cloud Hosting hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
SSL hoa hồng 5% hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20%

Tên miền Việt Nam

Tổng giá trị nạp tiền/lần Dưới 20 triệu Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu Trên 100 triệu
Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Gia hạn Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Đăng ký mới Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Đổi DNS FREE FREE FREE FREE
Tên miền Quốc tế
.com 220,000 đ 215,000 đ 205,000 đ 195,000 đ
.net 220,000 đ 215,000 đ 210,000 đ 200,000 đ
.org 250,000 đ 245,000 đ 240,000 đ 235,000 đ
.shop 800,000 đ 780,000 đ 750,000 đ 720,000 đ
.info 230,000 đ 227,000 đ 225,000 đ 220,000 đ
.biz 237,000 đ 235,000 đ 233,000 đ 230,000 đ
.asia 311,000 đ 309,000 đ 307,000 đ 305,000 đ
.me 570,000 đ 555,000 đ 535,000 đ 505,000 đ
.mobi 415,000 đ 405,000 đ 389,000 đ 370,000 đ
.click 220,000 đ 210,000 đ 200,000 đ 190,000 đ
.link, .space 230,000 đ 220,000 đ 210,000 đ 200,000 đ
.club 355,000 đ 345,000 đ 330,000 đ 315,000 đ
.pw 295,000 đ 290,000 đ 275,000 đ 260,000 đ
.xyz 250,000 đ 245,000 đ 235,000 đ 225,000 đ
.top 245,000 đ 240,000 đ 228,000 đ 220,000 đ
.tech 880,000 đ 870,000 đ 860,000 đ 850,000 đ
.site 700,000 đ 695,000 đ 690,000 đ 685,000 đ
.website 416,000 đ 407,000 đ 388,000 đ 378,000 đ
.online 700,000 đ 695,000 đ 690,000 đ 680,000 đ
.co 540,000 đ 530,000 đ 520,000 đ 510,000 đ
Chat với chúng tôi