Chính sách đại lý

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Liên hệ làm đại lý của chúng tôi !

  • Hà nội
  • (024)7302-3636
  • dailyz@runsystem.net
  • Hồ Chí Minh
  • (028)7308-3270
  • dailyz@runsystem.net

Bảng giá đại lý

Tổng giá trị nạp tiền/lần Dưới 20 triệu Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu Trên 100 triệu
Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Web Hosting hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
Email Server hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
WordPress hoa hồng 5% hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20%
Cloud Hosting hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20% hoa hồng 30%
SSL hoa hồng 5% hoa hồng 10% hoa hồng 15% hoa hồng 20%

Tên miền Việt Nam

Tổng giá trị nạp tiền/lần Dưới 20 triệu Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu Trên 100 triệu
Đại lý Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Gia hạn Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Đăng ký mới Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Giảm 30%
giá dịch vụ
Đổi DNS FREE FREE FREE FREE
Tên miền Quốc tế
.com 250,000 đ 245,000 đ 239,000 đ 239,000 đ
.net 320,000 đ 315,000 đ 305,000 đ 300,000 đ
.org 295,000 đ 295,000 đ 290,000 đ 290,000 đ
.shop 800,000 đ 780,000 đ 750,000 đ 720,000 đ
.info 355,000 đ 355,000 đ 350,000 đ 350,000 đ
.biz 375,000 đ 375,000 đ 370,000 đ 370,000 đ
.asia 311,000 đ 309,000 đ 307,000 đ 305,000 đ
.me 570,000 đ 555,000 đ 535,000 đ 505,000 đ
.mobi 460,000 đ 455,000 đ 450,000 đ 450,000 đ
.click 225,000 đ 215,000 đ 210,000 đ 210,000 đ
.link 230,000 đ 220,000 đ 210,000 đ 210,000 đ
.space 475,000 đ 465,000 đ 450,000 đ 430,000 đ
.club 355,000 đ 345,000 đ 330,000 đ 315,000 đ
.pw 470,000 đ 460,000 đ 445,000 đ 425,000 đ
.xyz 265,000 đ 260,000 đ 250,000 đ 235,000 đ
.top 245,000 đ 240,000 đ 228,000 đ 220,000 đ
.tech 1,040,000 đ 1,025,000 đ 1,005,000 đ 990,000 đ
.site 700,000 đ 695,000 đ 690,000 đ 685,000 đ
.website 475,000 đ 465,000 đ 450,000 đ 430,000 đ
.online 745,000 đ 735,000 đ 720,000 đ 710,000 đ
.co 605,000 đ 595,000 đ 580,000 đ 560,000 đ